BURZA RADA prilagođeno za mobitele
BURZA RADA prilagođeno za mobitele

RAVNATELJ/RAVNATELJICA ŠKOLE

Opis posla: OPIS POSLOVA: POSLOVNI I STUČNI VODITELJ ŠKOLSKE USTANOVE.

PREDSTAVLJA I ZASTUPA ŠKOLU, OBAVLJA POSLOVE POSLOVODNOG I STRUČNOG VODITELJA ŠKOLE, ORGANIZIRA I VODI RAD ŠKOLE, PREDLAŽE ŠKOLSKOM ODBORU STATUT I DRUGE OPĆE AKTE TE FINANCIJSKI PLAN I POLUGODIŠNJI I GODIŠNJI OBRAČUN, ODLUČUJE O ZASNIVANJU I PRESTANKU RADNOG ODNOSA ZAPOSLENIKA ŠKOLE SUKLADNO ODREDBAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI

Čitaj više - Natječaji moj posao,voditelji,ravnatelji,direktori