BURZA RADA prilagođeno za mobitele
BURZA RADA prilagođeno za mobitele

VRTLAR/VRTLARICA

Opis posla: VRTLAR/VRTLARICA
OPIS POSLOVA:
DJELATNIK OBAVLJA POSLOVE NA UREĐENJU I ODRŽAVANJU ZELENIH POVRŠINA NA GROBLJIMA
, Kategorija: KVALIFICIRANI POLJOPRIVREDNI, RIBARSKI I ŠUMARSKI RADNICI, Rok za prijavu: 20.10.2017, Mjesto rada: RIJEKA, Općina: RIJEKA, Županija: PRIMORSKO-GORANSKA
Čitaj više - Burza Primorsko Goranske Županije