BURZA RADA prilagođeno za mobitele
BURZA RADA prilagođeno za mobitele

SOBOSLIKAR/SOBOSLIKARICA

Opis posla: SOBOSLIKAR/SOBOSLIKARICA, Kategorija: GRAĐEVINSKA I RUDARSKA ZANIMANJA, Rok za prijavu: 20.10.2017, Mjesto rada: KOPRIVNICA, Općina: KOPRIVNICA, Županija: KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA
Čitaj više - Đurđevac,Koprivnica,Križevci,Peteranec,Legrad,Rasinja,Virje, Sveti Ivan Žabno,Molve

Arhiv