BURZA RADA prilagođeno za mobitele
BURZA RADA prilagođeno za mobitele

DRVNI TEHNOLOG/DRVNA TEHNOLOGINJA

Opis posla:

DRVNI TEHNOLOG/DRVNA TEHNOLOGINJA -IZRADA RADIONIČKIH NACRTA, CRTANJE DETALJA PROIZVODA, POZNAVANJE MATERIJALA, IZRADA TEHNIČKO-TEHNOLOŠKE DOKUMENTACIJE - SKICIRANJE, IZRADA I RAZRADA NACRTA, OPISI RADA, NORMIRANJE MATERIJALA, KOMUNICIRANJE SA PROJEKTANTIMA.

, Kategorija: STRUČNJACI IZ PODRUČJA INFORMATIKE I TEHNIČKIH ZNANOSTI, Rok za prijavu: 18.10.2017, Mjesto rada: KOPRIVNICA, Općina: KOPRIVNICA, Županija: KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA
Čitaj više - Đurđevac,Koprivnica,Križevci,Peteranec,Legrad,Rasinja,Virje, Sveti Ivan Žabno,Molve